Servicii de audit financiar


  • servicii de audit financiar;
  • servicii de audit intern;
  • servicii conexe (inclusiv auditul proiectelor cu finanţare nerambursabilă);

NOU: Expert Dei Optim este societate acreditata de CNVM, pentru auditarea situatiilor financiare ale entitatilor listate.