Conducerea evidenţei contabile pentru entităti economice


  • supravegherea contabilităţii entităţilor economice, care au organizat compartiment disctinct de contabilitate;
  • întocmirea şi verificarea balanţelor de verificare pe baza documentelor justificative ale entităţii;
  • întocmirea, verificarea şi certificarea situaţiilor financiare;
  • consultanţă în întocmirea, aprobarea şi aplicarea politicilor contabile ale entităţii;
  • consultanţă în  stabilirea şi aplicarea procedurilor contabile şi circuitul documentelor;