Servicii de audit financiar

 • servicii de audit financiar;
 • servicii de audit intern;
 • servicii conexe (inclusiv auditul proiectelor cu finanţare nerambursabilă);

NOU: Expert Dei Optim este societate acreditata de CNVM, pentru auditarea situatiilor financiare ale entitatilor listate.

Acordarea de consultanţă fiscală

 • consultanţă sub formă de verificări cu caracter fiscal şi contabil în vederea stabilirii în ce masură calcularea şi vărsarea impozitelor şi taxelor s-a efectuat corect şi dacă prevederile legislatiei fiscale au fost respectate;
 • identificarea şi aplicarea facilitătilor fiscale prevăzute de legislatia în vigoare;
 • acordarea de asistenţă de specialitate în timpul inspecţiei fiscale a organelor Ministerului Finanţelor Publice; (more…)

Conducerea evidenţei contabile pentru entităti economice

 • supravegherea contabilităţii entităţilor economice, care au organizat compartiment disctinct de contabilitate;
 • întocmirea şi verificarea balanţelor de verificare pe baza documentelor justificative ale entităţii;
 • întocmirea, verificarea şi certificarea situaţiilor financiare; (more…)

Consultanţă şi analiză economico-financiară

 • realizarea diagnosticului financiar în vederea îmbunătăţirii echilibrului financiar şi performanţelor financiare;
 • analiza echilibrului financiar şi a performantelor economico – financiare ale entitatii;
 • consultanţă privind managementul financiar: finanţarea investiţiilor, gestiunea capitalului de lucru, etc; (more…)

Evaluare proprietati imobiliare si intreprinderi

 • servicii de evaluare imobiliara pentru urmatoarele tipuri de proprietati: terenuri, fond forestier, recolte, depozite minerale, resurse naturale, apartamente, case, vile, cladiri de birouri, cladiri pentru invatamant si cultura, spatii comerciale si industriale.
 • evaluare intreprinderi si proprietati specializate, generatoare de venit, societati comerciale, hoteluri, restaurante, statii de benzina, cazinouri, teatre si cinematografe.
 • evaluare active necorporale licente, brevete de inventii, modele si desene industriale, marci, website-uri.