Acordarea de consultanţă fiscală


  • consultanţă sub formă de verificări cu caracter fiscal şi contabil în vederea stabilirii în ce masură calcularea şi vărsarea impozitelor şi taxelor s-a efectuat corect şi dacă prevederile legislatiei fiscale au fost respectate;
  • identificarea şi aplicarea facilitătilor fiscale prevăzute de legislatia în vigoare;
  • acordarea de asistenţă de specialitate în timpul inspecţiei fiscale a organelor Ministerului Finanţelor Publice;
  • consultanţă pe probleme relevante de procedură fiscală;
  • asistenţă în întocmirea declaratiilor de impozite şi taxe;
  • asistenţă în întocmirea căilor de atac împotriva actelor administrativ fiscale;
  • expertiză fiscală;
  • consultanţă în fiscalitate internatională şi în aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri;