• Servicii de audit financiar

  https://expertdeioptim.ro/wp-content/uploads/2010/02/servicii-de-audit-financiar.jpg

  – servicii de audit financiar;
  – servicii de audit intern;
  – servicii conexe (inclusiv auditul proiectelor cu finanţare nerambursabilă);

  Servicii de audit financiar Thumbnail
 • Acordarea de consultanţă fiscală

  https://expertdeioptim.ro/wp-content/uploads/2010/02/acordarea-de-consultanta-fiscala.jpg

  – consultanţă sub formă de verificări cu caracter fiscal şi contabil în vederea stabilirii în ce masură calcularea şi vărsarea impozitelor şi taxelor s-a efectuat corect şi dacă prevederile legislatiei fiscale au fost respectate;
  – identificarea şi aplicarea facilitătilor fiscale prevăzute de legislatia…

  Acordarea de consultanţă fiscală Thumbnail
 • Conducerea evidenţei contabile pentru entităti economice

  https://expertdeioptim.ro/wp-content/uploads/2010/02/conducerea-evidentei-contabile-pentru-entitati-economice.jpg

  – supravegherea contabilităţii entităţilor economice, care au organizat compartiment disctinct de contabilitate;
  – întocmirea şi verificarea balanţelor de verificare pe baza documentelor justificative ale entităţii;
  – întocmirea, verificarea şi certificarea situaţiilor financiare…

  Conducerea evidenţei contabile pentru entităti economice Thumbnail
 • Consultanţă şi analiză economico-financiară

  https://expertdeioptim.ro/wp-content/uploads/2010/02/consultanta-si-analiza-economico-financiara.jpg

  – realizarea diagnosticului financiar în vederea îmbunătăţirii echilibrului financiar şi performanţelor financiare;
  – analiza echilibrului financiar şi a performantelor economico – financiare ale entitatii;
  – consultanţă privind managementul financiar: finanţarea investiţiilor…

  Consultanţă şi analiză economico-financiară Thumbnail
 • Evaluare proprietati imobiliare si intreprinderi

  https://expertdeioptim.ro/wp-content/uploads/2010/03/evaluare-intreprinderil.jpg

  – servicii de evaluare imobiliara pentru urmatoarele tipuri de proprietati: terenuri, fond forestier, recolte, depozite minerale, resurse naturale, apartamente, case, vile, cladiri de birouri, cladiri pentru invatamant si cultura, spatii comerciale si industriale.
  – evaluare intreprinderi si proprietati specializate, generatoare de venit…

  Evaluare proprietati imobiliare si intreprinderi Thumbnail

Expert Dei Optim a luat naştere în anul 2006. Prin continua actualizare şi menţinere la niveluri de elită a serviciilor, prin abordarea practică şi eficienţă compania a reuşit într-o perioadă scurtă de timp să devină lider în domeniul prestărilor de servicii financiar contabile şi fiscale.

Compania este membră a organizaţiilor profesionale recunoscute naţional şi internaţional, corespunzator serviciilor pe care le oferă, respectiv: Camera Auditorilor Financiari din România, Camera Consultanţilor Fiscali din România şi Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România.

Administrarea firmei este asigurată de Ionelia Vişan, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, expert evaluator, cu o activitate practică în domeniul financiar contabil şi fiscal de peste 20 de ani.

Echipa noastră este formată din specialişti, experţi contabili, auditori financiari, consultanţi fiscali, experţi evaluatori, jurişti, cu o bogată experienţă în domeniul financiar contabil şi fiscal.

Ţinta activităţii noastre constă în oferirea, în mod consecvent, către clienţii noştri, de servicii de audit financiar, expertiză contabilă, consultanţă fiscală, la un înalt nivel profesional şi într-o deplină confidenţialitate.

Caracterizarea firmei – Flexibilitate.

Lucrăm în echipe mici, formate pe proiecte, din profesioniştii colaboratori ai companiei.