Consultanţă şi analiză economico-financiară


  • realizarea diagnosticului financiar în vederea îmbunătăţirii echilibrului financiar şi performanţelor financiare;
  • analiza echilibrului financiar şi a performantelor economico – financiare ale entitatii;
  • consultanţă privind managementul financiar: finanţarea investiţiilor, gestiunea capitalului de lucru, etc;
  • planul de afaceri şi studiu de fezabilitate;
  • elaborarea de studii de piaţă;
  • consultanţă în domeniul operaţiunilor de divizare, fuziune şi reorganizare;